İnsan yazısı və çəkməsi ən azı 30.000 il əvvələ gedib çıxır. Oyma, mürəkkəblə çap və yazma kimi ənənəvi üsulları, həmçinin elektron litoqrafiya kimi daha yeni üsulları əhatə edir. İndi alman fiziklərindən ibarət bir komanda su və digər maye səthlər üzərində yazı yazmaq üçün unikal üsul tapıblar.Facemark.az xarici mənbəyə istinadən xəbər verir ki, müəlliflərin fikrincə, klassik yazı üsullarının əksəriyyəti eyni əsas yanaşmanı ehtiva edir, məsələn, xətt çəkmək və ya mürəkkəb qoymaq. Möhkəm bir substratda güclü molekullararası qüvvələr yazılmış formaların formasını saxlamağa kömək edir, lakin bu, mayelərə batırılmış səthlər üçün belə deyil. Buna görə də alimlər bu tip səth üçün unikal üsul işləyib hazırlayıblar.
Johannes Gutenberg Universitaet Mainz-dan həmmüəllif Tomas Palberqin fikrincə, həll mürəkkəbi birbaşa suya qoymaq və 20-50 mikron diametrli qələm kimi ion dəyişdirici materialdan hazırlanmış mikro muncuqdan istifadə etməkdir. Beləliklə, muncuq “mürəkkəb” kamerasına nisbətən o qədər kiçik qalır ki, heç bir burulğan yaratmır.Muncuq suyun yerli pH-ını dəyişdirərək, mürəkkəb hissəciklərini bu ərazilərə cəlb edərək “yazır”. Muncuq çəkməyə çalışdığı hərfin və ya simvolun ardınca gələn trayektoriyada hərəkət edərək hərfi suda “yazmaq” mümkündür. Mürəkkəb hissəcikləri daha sonra bu trayektoriya boyunca toplanır və nəticədə siz suyun üzərinə istədiyinizi yazırsınız.Palberq vurğulayır ki, bu araşdırma ilk növbədə prinsipial sübutdur və onların araşdırması hələ çox ilkindir. Lakin komanda hesab edir ki, onların metodu davamlı xətlərdən istifadə edən istənilən yazı növünü təkrar edə bilməlidir. Hətta lazım olduqda ion mübadiləsi prosesini açıb-söndürməklə və ya “yazılanları” silməklə və yaxud düzəldərək ayrı-ayrı hərflər arasında kəsiklər etmək mümkün ola bilər.Tədqiqatçılar, UV işığına həssas olan “yapışqan” mürəkkəblərdən istifadənin xətləri və hərfləri daha uzun müddət yerində saxlamağa kömək edə biləcəyini düşünürlər. TU Darmstadtdan həmmüəllif Benno Liebchen: "İon dəyişdirici qatranlardan hazırlanmış muncuqlara əlavə olaraq, lazerlərlə qızdırıla bilən hissəciklərdən ibarət "qələmlər" və ya hətta fərdi idarə oluna bilən mikroüzgüçülər istifadə edilə bilər" deyə qeyd edib.