Müəssisələrin müştərilərini daha yaxşı başa düşmələri və onların istəklərini düzgün təhlil edərək daha yaxşı fəaliyyət göstərmələri üçün qızıl qayda əsas marketinq prinsiplərinə (marketinqin 4 p) riayət etməkdir.


Facemark.az xarici mənbəyə istinadən araşdırma yazını təqdim edir!


Marketinq prinsipləri illərdir davam edən 4P kimi tanınan elementlərdən ibarətdir. Bu konsepsiya Philip Kotler tərəfindən məşhurlaşdırılıb. Philip Kotler aparıcı marketinq mütəxəssisi və müəllifidir və "müasir marketinqin atası" hesab olunur. 4P öz adını ingilis marketinq terminlərindən alır. Şirkətlər marketinq səyləri üçün strategiya yaratmaq üçün 4P marketinq matrisindən istifadə edirlər. Matrisi təşkil edən dörd element bunlardır: Product: Məhsul (nə satılır), Place: Yer (satıldığı yer), Price: Qiymət (nə qədərdir) və Promotion: Təqdimat (necə təqdim olunur).


Product: Məhsul

Əvvəla, biznesin sahibi və ya meneceri olduğunuzu tamamilə unudun. Mövqeyinizi bir kənara qoyun və marketinq məsləhətçisi olduğunuzu təsəvvür edin. Təsəvvür edin ki, məhsula müstəqil məsləhətçi kimi baxırsınız, heç bir şirkət adından işləmir: “Mövcud məhsul və ya xidmətiniz bugünkü bazara və müştərilərə uyğundurmu?”, "Təklif etdiyiniz məhsul və ya xidmətlər müştəriləriniz üçün ən yaxşısıdırmı?", "Bu məhsullar müştərilərinizin ehtiyaclarına və ya istəyinə uyğundurmu?". Məhsula obyektiv nöqteyi-nəzərdən yanaşmaq üçün bu suallar mütləq siyahınızda olmalıdır.


Price: Qiymət

Biznes bazar şərtləri nəzərə alınmaqla satdığı mal və xidmətlərin məsrəflərinin münasib qiymətə olub-olmadığını vaxtaşırı yoxlamağı vərdiş halına gətirməlidir. İstehlakçı davranışının sürətlə dəyişdiyi və dünyanın bir çox ölkəsində iqtisadi təlatümlərin yaşandığı bir dövrdən keçirik. Bu nöqtədə qiymət siyasətinizi tez-tez yeniləmək faydalı olardı. Bunu müxtəlif endirim kampaniyaları və tanıtım məqsədləri üçün edə bilərsiniz. Rəqabət qabiliyyətini saxlamaq, sürətlə dəyişən bazarda şəraitə uyğunlaşmaq və inkişaf etmək üçün zəruri hallarda qiymətlərini nəzərdən keçirməyə və yeniləməyə açıq olmalıdır.


Place: Yer

Yer məhsulun satıldığı yerdir. Satış etdiyiniz yerlə yanaşı, məhsulunuzu müştərilərinizə çatdırmaq üçün istifadə etdiyiniz paylama kanalları da biznesinizin marketinq strategiyasında mühüm amildir. Məhsulunuzun marketinqində ən vacib amillərdən biri onu satmaq üçün düzgün yer seçməkdir. Təklifinizlə maraqlana biləcək xüsusi bazarları müəyyən edərək və hədəfləyərək daha geniş auditoriyaya daha asan çata bilərsiniz. Məhsulunuzu düzgün yerlərə qoymasanız, müştərilər onu tapıb ala bilməyəcəklər. Bu, potensial satış imkanlarını əldən vermək demək ola bilər.


Promotion: Təqdimat

Təqdimat məhsul və ya xidmətin görünmə qabiliyyətini, arzuolunanlığını və satın alma niyyətini artırmaq prosesidir. Məhsulun müştəriyə necə təqdim olunduğunu müəyyənləşdirir. O, marketinq kompleksinin mühüm elementidir, çünki o, istehlakçı davranışına təsir göstərə və satışları artıra bilər. Təqdimat reklam, PR işi, kuponlar və nümunələr kimi bir çox formada ola bilər. Effektiv tanıtım qarışığı hədəf auditoriyaya uyğunlaşdırılmalı və konkret məqsədlərə nail olmaq üçün tərtib edilməlidir. Təqdimat vacibdir, çünki o, məhsul və ya xidmət haqqında məlumatlılıq yarada, potensial müştərilər arasında maraq yarada və brendə üstünlük yarada bilər.