Snapchat, dünən axşam birjada çətin bir gün keçirdi və günü 16,99 dollarla bağladı. Bu dəyər, şirkətin hissə dəyərlərinin ilk dəfə bazara buraxıldığı 17 dollarlıq qiymətindən (IPO) aşağı olduğu mənasına gəlir. Həmçinin, firmanın bazar dəyəri də 18 milyard dollara gerilədi.


Şirkətin hissə dəyərlərinin bazara buraxıldığı ilk qiymətinin geriləməsiylə təhlükə yaransa da şirkət işçiləri və investorlar üçün hər şey bitmiş deyil. Şirkətin bazar dəyəri hələ də 23,8 milyard dollardır.