1. Hədəfinizə doğru gedərkən çətinliklərlə üzləşdikdə qətiyyət göstərməkdə UĞURSUZ olsanız, uğursuz olmaq üçün QƏTİYYƏT göstərmiş olacaqsınız.2. Böyük Hədəflər seçmək və bu uğur da sonuna kimi mübarizə aparmaq üçün SARSILMAZ CƏSARƏT ən həyati inqridentdir. Çünki, hədəfini dediyin anda tənqidçilər də, inandırıcı neqativ fikirlərini beyninə doldurmağa çalışacaq. Özləri bacarmayanlar sənin də bacarmağına inanmırlar, inansalar da istəmirlər bacarmanı…Bu cür səslər hər tərəfdən hayqırdığında onları duymayacaq və onlara qarşı KAR, daim ürəyinin, ruhunun ən dərinindən gələn və BACARACAQSAN deyən o zəifsəsibir HAYQIRIŞ kimi duyacaq qədər də CƏSARƏTLİ olmalısan… Ətrafdakı cılız səsləri ciddiyə alıb dinlədiyin hərsaniyə, mübarizəndən geriyə attığın MƏĞLUBİYYƏT ADDIMLARIDIR… NƏHƏNG HƏDƏFLƏRİ cücə beyinlərin müzakirəsinə açmaq ÖZ POTENSİALINA XƏYANƏTDİR.3. Təvazökarlıqdan yoxsul özgüvən, KİBRİN zirvə nöqtəsidirki, bu da nəinsanlara xoşdur, nədəki Allaha. Özgüvən sahib olduğu müsbətlərin fərqində olmaq və bunları təsdiqdir, digərlərini aşağı görmə və onların qüsurlarını qabartma deyil. "Yer üzündə təkəbbürlə gəzmə. Çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksələrək dağlara çata bilərsən." -İsra/37
4. Məşhur sözdür “Gülün tikana qatlandığındandır o gözəl qoxusu.” NƏHƏNG uğurların əsrarəngiz qoxusunu almaq, ciyərlərinə çəkmək istəyirsənsə, MƏĞLUBİYYƏTLƏRİN, İSTEHZALARAN, YALNIZLIĞIN, ANLAŞILMAMAZLIQLARIN, SARSIDICI ZƏRBƏLƏRİN, TƏRK EDİLMİŞLİYİN acısını su yerinə İÇƏCƏK və yoluna davam edəcəksənki, İMKANSIZ sanılanlar ovuclarındakı qoxladığın MÜMKÜNLƏR olsun!
5. Hədəfinə doğru gedərkən sənə mane olanlardan şikayət edərkən bircə dəfə də özünə SUAL ver: Ya bütün şikayət etdiklərin he çbiri ƏSAS SƏBƏB deyilsə? -Ismayl Vəliyev
6. Hazırkı problemləri görmək və məğlubiyyətə səbəb göstərmək əsas deyil, əsl mərifət və cəsarət hazırkı şəraitin, hərşeyin və hərkəsin İMKANSIZ deyə hayqırdığı anda problemlərin o tayındakı Qürurlu QALİBİYYƏTİ görməkdir.
7. Hədəflərimizə çatmağa əngəl kimi gördüklərimiz amma əslində əngəl olmayan o illuziyalar ən azı real əngəllər kimi daim yolumuzu kəsib hədəflərimizlə aramıza gircəklər ta ki yeganə əngəli nəslin də özümüz olduğunu DƏRK edənəqədər."
8. Diqqət edin: Olmayacağına və bacarmayacağınıza ən çox və ən güclü inandığınız an, MÖHTƏŞƏM UĞURa ən yaxın olduğunuz andır. Əsla Vazkeçməyin!!! Möhtəşm uğurlar qazananlar, xeyallarina layiq fədakarlıq edənlərdir.
9. Zəif olma!!! Həyatını dəyişmək, NƏHƏNG HƏDƏFLƏR seçib bunlara çatmaq istəyirsənsə ZƏİF insanlar kimi düşünməməli, danışmamalı, reaksiya verməməli qısacası onlar kimi yaşamamalısan. Sənin üçün asandır-çətindir deyə bir şey olmamalıdır.... Qorxmamalısan UĞURSUZLUQDAN, çünki sənin lüğətində UĞURSUZLUQ deyə bir şey də yoxdur sadəcə nəticələr vardır və uğursuzluq sənə növbəti dəfə nə və necə etməli olduğunu göstərən, yolunu aydınladan bir MAYAKdır....Həvəsinin olub – olmaması, özünə inanıb – inanmamaq sənin üçün səbəb ola bilməz etməli olduğun işi edib – etməməyin üçün, ÇÜNKi sən etməli olduğun bir tapşırıq varsa bunu həvəsin olmasada, özünə inanmasan da, qorxsan da, çəkinsən də nə olursa – olsun edəcəksən çünki sənin üçün önəmli deyil uğursuzluğa düçar olmaq, başqalarının nə deyib nə düşünəcəyi, səhf etmək sənin üçün önəmli olan bir şey var nə qədər çətin, qorxulu, perspektivsiz , heç bir uğur ehtimalı olmamasına baxmayaraq sən CƏSAARƏTLƏ o hədəfə doğru getdin yoxsa – yox.Çünki ən böyük istedadlarını və maksimum GÜCÜNÜ açığa çıxaracaq olan QORXULARININ, KOMLEKSLERİNİN, ŞÜBHƏLƏRİNİN hamısından daha böyük HƏDƏFlər seçib heç bir müvəffəqiyyət QARANTİYASI olmasada bu istiqamətdə bütün ürəyinlə işləməkdir.Sənin üçün maraqlı olmamalıdır bu günə kimi kim olmusan, həyatı olan bu gündən başlayaraq KİM OLDUĞUN VƏ OLACAĞINDIR”valiyevismayil@gmail.comhttps://www.facebook.com/ismailvaliyevfan