Təhsil Menecmenti Zirvəsinin icmal videosunu təqdim edirik! Tədbirdə iştirak edən bütün moderator və spikerlərimizə, sponsor/tərəfdaşlarımıza, iştirak edən hər kəsə minnətdarıq!