Facemark.az xarici mənbəyə istinadən araşdırma yazını izlərə təqdim edir!


Reenkarnasiya keçmişdən bu günə qədər dövrün ən fərqli anlayışı kimi tanınır. Bu, seriallara, filmlərə və bir çox başqa sahələrə mövzu olan dillərə düşməyən bir hadisədir. Bəzi insanlar bu anlayışla yaşasa da, bəzi insanlar reenkarnasyon sözünü yalnız bir və ya iki dəfə eşitmişlər. Hətta Cem Yılmazın stand-up şoularına da mövzu olmağı bacaran hadisə həqiqətən gülməli bir hadisədir, yoxsa həyatımızın bir parçasıdır?


Qısaca müəyyən etdiyimiz zaman reenkarnasiya ruhun köçməsi deməkdir. İnanmayanlara və ya konsepsiyaya çox da yaxın olmayan insanlara bu absurd görünə bilər. Bununla belə, dünyada reenkarnasiyaya inanan insanların sayını azaltmaq olmaz. Bəs reenkarnasiya nədir? Özünü necə ortaya qoyur? Dinlər reenkarnasyonu necə görür? Bunun bir həqiqəti varmı?


Reenkarnasyon nədir?


Reenkarnasyon da insan bədəninin ölümdən sonra geri qayıdacağına inanır. Ölümdən sonra bir növ ruh köçü yaşayaraq yeni bədənlə doğulma hadisəsinə verilən addır. Bu adı adətən ruhçular verirlər. Düşünə bilərsiniz ki, qiyamət İslam dinində də var. Halbuki burada yenidən doğulmaq qiyamət günü deyil, eyni dünyaya yenidən gəlmə hadisəsidir.


Spiritualizmə də yer verək. Spiritist sözünün mənası spiritizm kimi izah edilmişdir. Bir çox dinlərdə, fəlsəfi baxışlarda yeri olan bir anlayışdır. Dini və ya fərqli baxışı olan insanlar öz aralarında spiritist adını istifadə edirlər. Spiritualistlər ruhani bir hadisəni qəbul edirlər.


Reenkarnasyon əslində yeni bir anlayış deyil. Qədim dövrlərdə məfhum kimi istifadə edilməsə də, bu günə qədər məlum idi. Hətta öz tariximizə nəzər saldıqda belə İslam dini ilə tanış olmayan türk cəmiyyətlərində bunu görmək mümkün idi. Təkallahlı inancın geniş yayıldığı dövrdə köçə inanılırdı. Onun öldükdən sonra diriləcəyi və qayıdacağı fikri çox yayılmışdı. Hətta ölənləri də öz əşyaları ilə birlikdə dəfn edirdilər. Yenidən doğuş hadisəsi baş verəndə əşyalarının da onunla birlikdə gələcəyinə inanılırdı. Bizim torpaqda belə olsa da, hadisənin daha da uzaqlara gedib çıxdığını deyə bilərik.Gəlin sizi qədim Misir dövrünə qaytaraq. Fironların ortalıqda olduğu dövrdə də dirilmə inancı geniş yayılmışdı. Ölümdən sonra yenidən doğulma anlayışı Misir dövründə ümumi bir anlayış idi. Dövrün ölülərini balyalayaraq dəfn etdilər. Bədən yenidən canlansa, bu məşq onun bütöv çıxması üçün edilirdi.


Bu günə yaxınlaşan tarixə nəzər saldıqda, Yunan mifologiyası sayəsində ilk dəfə Qərb anlayışını eşitdi. Platon və Pifaqor kimi fəlsəfi cərəyanların tanınmış adları o dövrdə mövzunu müzakirə edirdilər. Asiya ölkələrinə daha da şərqə üz tutduqda reenkarnasiya buradakı dinlərdə reenkarnasiya anlayışı ilə əlaqələndirilir. Xüsusilə Hindistan bölgəsində olduqca yaygındır. Bu gün transmiqrasiya anlayışına inananların sayı 1 milyardı keçir. Bir sözlə, reinkarnasiya hər dövrdə və hər dində olur.


Reenkarnasiya və İslam anlayışları da bir-biri ilə çox bağlıdır. İslama nəzər saldıqda görürük ki, müxtəlif təfriqələrə bölünən bölmələr var. İslamda qiyamətin olduğunu çoxumuz bilirik. İslamda reenkarnasiya və dirilmənin yeri var. Halbuki, dirilən insanın ancaq Qiyamət günü olacağına dair ümumi inanc var. Sənin dirilməyin bir dəfə deyil və o dünyaya gələcək.İslam dininə görə qiyamət olsa da, reenkarnasiya hadisəsindən ən böyük fərqi odur ki, bədən qiyamət günü köhnə şəklini alacaq. Reenkarnasyonda isə dirilmənin dünyaya gəlməsi və bu hadisənin bir neçə dəfə baş verməsi ehtimalı var.


Bundan əlavə, bu fenomendə mərhumun başqa bir bədəndə yenidən doğulacağına inanılır. İnanc kimi baxdığımız zaman ruh köçü hər dində fərqli şəkildə baş verir. Deyə bilərik ki, insanlar inanclarında belə tamamilə fərqli görünürlər. İstər qərbdə, istər şərqdə ruh köçünə inananların sayının kifayət qədər çox olduğunu görə bilərik.