Facemark.az Xarici mənbəyə istnadən arşadıma yazını sizlərə təqdim edir!


Müasir dövrün nəticəsi olaraq insanlar; Eqo, stress və maliyyə narahatlığı kimi faktorlara görə daha çox fərdiləşməyə və eqoist olmağa meylli ola bilərlər və bu zaman manipulyasiya anlayışı ilə qarşılaşırıq. Manipulyasiya nədir? Başqalarını öz mənfəətləri üçün istifadə etmək, idarə etmək və ya başqa yolla təsir etmək üçün nəzərdə tutulmuş davranışlara manipulyasiya deyilir. Başqalarının qavrayışlarını, fikir və davranışlarını ona hiss etdirmədən müxtəlif taktika və aldatmalarla dəyişdirməyi hədəfləyən sosial təsirə malikdir.


Bu, insanları aldatmaq, yalan danışmaq və müəyyən mənada istifadə etmək üçün gizli üsul kimi də tanınır. İnsana tətbiq edilən manipulyasiya üsulları manipulyasiya edən şəxsin mənafeyinə uyğun olaraq istismarçı, hiyləgər və aldadıcı təsirə səbəb olur. Eqoizm və fərdilik hissləri ilə ortaya qoyulan manipulyasiya aktı, özünə haqq qazandırmağa çalışan şəxsin mənfi davranışı hər iki tərəfə təsir edir.


Manipulyasiya edən insanlar müxtəlif insanları hədəfə alır və onları öz maraqları üçün manipulyasiya edirlər. Qeyri-etik üsullarla insanı dəyişdirməyi hədəfləyir. Manipulyasiya aktı təsir və inandırma aktından fərqlidir. İnandırma aktında fərdin inanc və davranışlarına təsir etməyə çalışarkən məqsəd kontekstində həyata keçirilir. İnandırma ilə fərdin motivasiyalarında, inanclarında və davranışlarında dəyişiklik yaratmağa çalışılır. Təsir, adətən, təsirə məruz qalanların vəziyyəti qəbul etmək və ya rədd etmək, ona hörmət etmək və zərərsiz kimi qəbul etmək üçün çox məcburedici görünmədiyi bir vəziyyətdir. Manipulyasiya mənfi qəbul hesab olunur, halbuki manipulyasiya, əksinə, inandırma və təsir üçün nə mənfi, nə də müsbət olaraq təyin edilə bilər. Qəbul etdiyimizi düşündüyümüz qərarların çoxu belə xarici faktorlardan qaynaqlanır və biz bunun fərqində deyilik. Çox vaxt öz qərarlarımız əvəzinə bizi yönləndirən insanların qərarlarını tətbiq edib onların həyatını yaşayırıq. İnsanların var olduqları gündən bəri görünən bir-birlərini manipulyasiya etmək səyləri həyatın inandırmağa əsaslanmasından irəli gəlir və bu yolla bir-birlərini nə qədər inandıra bilsələr, bir o qədər təsirli insanlar olduğlarını hiss edəcəklər.Bu, insanları aldatmaq, yalan danışmaq və müəyyən mənada istifadə etmək üçün gizli üsul kimi də tanınır. İnsana tətbiq edilən manipulyasiya üsulları manipulyasiya edən şəxsin mənafeyinə uyğun olaraq istismarçı, hiyləgər və aldadıcı təsirə səbəb olur. Eqoizm və fərdilik hissləri ilə ortaya qoyulan manipulyasiya aktı, özünə haqq qazandırmağa çalışan şəxsin mənfi davranışı hər iki tərəfə təsir edir.


İkitərəfli münasibətlərdə tez-tez rast gəlinən və birbaşa və ya dolayısı ilə emosiyalardan istifadə edərək öz düşüncələrini və fikirlərini dəyişdirməyi hədəfləyən emosional manipulyasiya insanın öz duyğularına hakim olmağa çalışmaq və onları öz reallığından uzaqlaşdırmaqdır. Duygusal manipulyasiya psixoloji işgəncə və ya insanı emosional istismarın fərqli bir ölçüsü olan aldatmalara məcbur etmək kimi müəyyən edilə bilər. Bəzi hallarda açıq və birbaşa, bəzi hallarda isə dolayısı ilə və dolayısı ilə reallaşan emosional manipulyasiya, zaman zaman şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə yaşanan ən çətin problemlərdən biridir.Psixoloji manipulyasiya isə fərdin zəif tərəflərini emosional təsir altına alaraq, qeyri-adekvat və aldadıcı qavrayışdan istifadə edərək, qarşı tərəfi reallığı şübhə altına alacaq və ona zərər verəcək şəkildə əlaqəni idarə etməsinə şərait yaradır. oyunlar. Emosional manipulyasiyanın bəzi əlamətləri; Manipulyasiya edən şəxs davamlı olaraq öz istəklərindən danışır, tez-tez istədiklərini əldə etmək üçün həqiqəti təhrif edir, hər hansı problemdə özünü doğrultmaq və qurban rolunu oynamaq cəhdləri, emosional ifadələrdən istifadə edərək aqressiv şəkildə istəklərini həyata keçirirlər. şantaj, qışqırmaq və ya qəzəbli bədən dilindən istifadə etmək təsirli emosional manipulyasiya üsulları arasındadır. Özümüzü emosional manipulyasiyadan qorumağın ilk yolu bunu dərk edən kimi özümüzü qorumaqdır.


Uzun müddətdə problemin həllinə xidmət etməyəcək istək və ehtiyacları boğmaq, manipulyatorun özünü yaxşı hiss etdirməsi və qarşı tərəfin bütün məsuliyyətlərini üzərinə götürmək üçün istifadə edilməməlidir. Balans təmin etməklə, qərarlı olmaq və şəxsi məhdudiyyətlər qoymaqla disfunksional rəftarlardan uzaq olmaq mümkündür.