Meliorasiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru Mir Mövsüm Dadaşevin çıxışını təqdim edirik!