Xüsusilə qadınlara və yaşlı insanlara e-poçt marketinqi güclü təsir edir. Elektron poçt paylamasında ixtisaslaşan Listrak xidməti online sorğuda müəyyən ediblər ki, ABŞ-da yaşlı elektron poçt istifadəçilərinin 32%-i son altı ayda alış-verişi yalnız satıcı-kompaniyalardan aldıqları məktublara əsasən ediblər.


Bundan başqa, yaş qrupları arasında müştərilərin 38%-i 55 və yuxarı yaşlarında idi. Qadın cinsi belə təkliflərə daha həssasdırlar. Beləliklə, 55+ qrupunda e-poçt paylamasına qadınların 37%-i aktiv cavab verir. Ümumiyyətlə, e-poçt vasitəsi ilə göndəriyən təkliflərdən sonra kişilərin 30%-i ilə müqayisədə qadınların 35%-i alış-veriş etməyə hazırdılar. Poçt paylaması reklamın elə növünə aiddir ki, hər hansı bir internet istifadəçisi faktiki olaraq ondan yan keçə bilməz. Respondentlərin 97%-i satışla məşgul olan şirkətlərdən poçt vasitəsilə hər hansı bir təkliflər aldıqlarını bildiriblər.


Bununla yanaşı respondentlərin 83%-i onların qutularına gələn bəzi reklam xarakterli e-poçtları ən azı baxdıqlarını qeyd ediblər. Istifadəçilərin 53%-i mövzu yerində xüsusi təklif haqqında məlumat olan məktubları oxumağa meyil göstərir. 47%-i məktub başlıqda şifarişi təsdiq etmək haqda olanda mutləq açırlar və 38%-i isə həmişə çatdırılma vəziyyəti haqqında hesabat qiyabi oxumaq.


53% istifadəçi adresat üçün xüsusi təklif haqqında bildirilən məktublarda oxumağa meyllidir. 47% oxuyucu məktublarda açır, əgər başlıqda sifarişin təsdiq etməsi haqqında yazılmış məktubları açır və 38% oxuyucu korrespondensiyanın çatdırılması haqqında statusu mütləq oxuyur. Totalizatorları və ya yarışları irəli çəkən məktublar istifadəçiləri daha az maraqlandırır. Yalnız 21% oxuyucu bu tip poçtları oxuyur.